torsdag 24. februar 2011

Fokusområder, februar

Som blogger i det offentlige rom er det avveininger med hvilke fokusområder som det passer å drøfte på offentlige arenaer og hvilke som hører hjemme i andre fora.
Vi går nå inn i en periode der mottak av nye elever og overføring til arbeidsplasser/dagsentre for de som er ferdig med videregående skole er sentralt. Dette medfører mye planlegging; nye team, beregning av ressurser både for å lykkes med det nødvendige samarbeidet i forbindelse med overføringer av elever og for neste skoleår, ukeplaner som gjør det mulig med nødvendige overføringer samt vanlig drift for de andre elevene. Vi er avhengige av å lykkes i dette arbeidet da overganger er kritiske faser i livet for elevene våre hvis vi ikke lykkes med at kommunikasjonsverktøyene for elevene fungerer for elevene på nye arenaer. Likens er generalisering av ferdigheter en faglig utfordring i forhold til elever innen autismespekteret som gjør at etablerte ferdigheter må læres på nye arenaer i denne perioden.

søndag 20. februar 2011

Oppstart blogg

Hei!
Det å opprette og bruke blogg som kommunikasjonsverktøy er en interessant utfordring for meg som jeg har fått via deltakelse på rektorskolen.
Dette er et eksempel på læring som viser at jeg er i ferd med å vise via handling at jeg har ervervet meg nye ferdigheter. Det er sjeldent at en får et så konkret bevis for at nå har det foregått læring, som regel utvikler man ferdigheter så gradvis at en ikke nødvendigvis greier å si når noe ble etablert som ferdighet. Kanskje det er flere som har hatt erfaring med læring/etablering av nye ferdigheter i det siste i jobbsammenheng eller på andre arenaer?
Jeg har tro på denne måten å kommunisere på kan føre til at en får tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre at flere momenter blir vurdert i forhold til å  forstå ulike sammenhenger og totalbildet i forhold til mange saker. Det er flott med delingskultur.
Jeg er spent på fortsettelsen i forhold til å forholde meg aktivt til blogging.