torsdag 24. februar 2011

Fokusområder, februar

Som blogger i det offentlige rom er det avveininger med hvilke fokusområder som det passer å drøfte på offentlige arenaer og hvilke som hører hjemme i andre fora.
Vi går nå inn i en periode der mottak av nye elever og overføring til arbeidsplasser/dagsentre for de som er ferdig med videregående skole er sentralt. Dette medfører mye planlegging; nye team, beregning av ressurser både for å lykkes med det nødvendige samarbeidet i forbindelse med overføringer av elever og for neste skoleår, ukeplaner som gjør det mulig med nødvendige overføringer samt vanlig drift for de andre elevene. Vi er avhengige av å lykkes i dette arbeidet da overganger er kritiske faser i livet for elevene våre hvis vi ikke lykkes med at kommunikasjonsverktøyene for elevene fungerer for elevene på nye arenaer. Likens er generalisering av ferdigheter en faglig utfordring i forhold til elever innen autismespekteret som gjør at etablerte ferdigheter må læres på nye arenaer i denne perioden.

2 kommentarer:

  1. Viktige tanker dette Eli. Det er ikke bare de som har ekstra behov som er avhengige av gode overganger - vi snakker mye om det i grunnskolen også. BRO-prosjektet i Malvik handler om å skape gode overganger. Jeg tar med meg begrepet "kommunikasjonsverktøy som fungerer" inn i vår debatt også. Lykke til med denne viktige overføringen, og med bloggskriving!

    SvarSlett
  2. Du gir et interessant glimt av en del av verden som jeg kjenner lite til. Det kunne vært spennende å høre litt mer om hvordan dere jobber for å lykkes med "generalisering av ferdigheter... i forhold til elever innen autismespekteret som gjør at etablerte ferdigheter må læres på nye arenaer i denne perioden." Gjerne også om hva som er kriteriene for om dere har lyktes med de overføringene du skriver om. Går det an å generalisere en "vellykket" overføring?

    SvarSlett